Uslovi korišćenja i pravila privatnosti

Promena postavki kolačića
Za promenu postavki kolačića kliknite ovde

Pravila privatnosti
1. Rukovodilac obrade i lice nadležno za zaštitu podataka
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. („mi“ ili „nas“) poštuje vašu privatnost i obvezuje se da je zaštiti tokom i nakon vaše posete ovoj veb stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime Atrium Property Services d.o.o. od treće strane koja obično deluje kao izvršilac obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu „Stranica“, a zajednički „Stranice“). U tom smislu ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. deluje kao rukovodilac obrade („Rukovodilac obrade“). Ova pravila privatnosti („Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi sa prikupljanjem informacija putem Stranice i našeg korišćenja informacija. Ova se Pravila privatnosti primenjuju isključivo na informacije prikupljene putem stranice i ne primenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, bez ograničenja, Facebook, Twitter, YouTube i druge veb stranice trećih strana i društvenih medija. Ako se ne slažete s bilo kojim uslovima u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve lične podatke.
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. imenovao je lice za zaštitu podataka koji se može kontaktirati na sledeću e-mail adresu: office@atriumproperties.com

2. Vrste podataka koji se obrađuju
Preko Sajta prikupljamo i čuvamo određene lične podatke o vama (npr. informacije koje mogu direktno ili indirektno da vas identifikuju, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, JMBG, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet („Lični podaci“)). U određenim slučajevima, možemo tražiti od vas da nam dostavite lične podatke, na primer kada koristite formular za usluge koje nudimo, dajete komentare ili postavljate pitanja, zahtevate informacije, učestvujete u promociji, takmičenju ili nagradnoj igri ili koristite druge karakteristike ili funkcije našeg sajta.
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. neće prikupljati lične podatke tokom vaših poseta našim sajtovima ako nam ih ne date dobrovoljno, osim određenih stavki ličnih podataka prikupljenih putem informacionih sistema i programa koji se koriste za rad veb stranice, čiji je prenos svojstven korišćenju Internet komunikacionih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtevati više informacija nego što je potrebno za učešće u aktivnostima na našim sajtovima. Ako ne želite da nam pružite lične podatke (osim ličnih podataka u vezi sa korišćenjem protokola za internet komunikaciju koji se obično prikupljaju kada posetite veb lokaciju), i dalje možete da pristupite našim sajtovima, ali nećete moći da učestvujete u određenim promocijama, kreirate akreditive za prijavljivanje da biste koristili određene funkcije na stranicama, aktivirali ili koristili uslugu, dovršili porudžbinu ili dobili informacije o proizvodu.
Određene stranice na sajtu mogu vam omogućiti da kreirate akreditive za prijavu unosom vašeg korisničkog imena/ID-a ili adrese e-pošte i lozinke i drugih informacija ili korišćenjem jednog od dostupnih metoda autentifikacije putem društvenih mreža kao što su Facebook, Google+ i Yahoo. Ako odlučite da kreirate akreditive za prijavljivanje preko svog naloga koristeći jedan od dostupnih alata za potvrdu identiteta na društvenim mrežama, dozvoljavate nam pristup vašim ličnim podacima koji su javno dostupni ili koje ste učinili javno dostupnima (npr. ime, korisnički ID, slika profila)  te informacijama kojima „Dozvoljavate“ pristup sajtu. Stoga, autentifikacijom preko jedne od opcija društvenih mreža, dozvoljavate nam da preuzmemo vaše podatke koji su dostupni. Preporučujemo vam da pregledate relevantne politike privatnosti trećih strana i sve odredbe i uslove za metod autentifikacije koji odaberete da koristite.
Štaviše, kada se povežete sa Sajtom, postoje određeni lični podaci (npr. IP adresa, preferencije kupovine, funkcije profilisanja) koji mogu uključivati identifikatore koji nam mogu omogućiti da isporučimo prilagođene oglase na vaš uređaj, zajedno sa tehničkim, neličnim podacima koji sami po sebi ne mogu da identifikuju nijednog pojedinca („Nelični podaci“, npr. tip internet pretraživača“) koji se može prikupljati i čuvati korišćenjem „kolačića“ i drugih tehnologija za praćenje. Pored toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i dobavljači analitike, mogu, uz vaš pristanak, da prikupljaju informacije o vašim aktivnostima na mreži tokom vremena i preko Sajtova. Ovi podaci nam pomažu da ažuriramo Sajt tako da ostane zanimljiv našim posetiocima i sadrži sadržaj prilagođen interesovanjima posetilaca. Ako onemogućite kolačiće, možda nećemo moći da optimizujemo vašu posetu Sajtu, a neke funkcije na Sajtu možda neće biti dostupne.

3. Svrhe, pravni osnov obrade i moguće posledice nedostavljanja Ličnih podataka
Kada pružite svoje lične podatke na sajtu, ograničićemo upotrebu ličnih podataka na svrhu za koju su prikupljeni u skladu sa uslovima ove politike privatnosti. Korišćenje vaših ličnih podataka uključuje:
A. Preduzimanje koraka na vaš zahtev pre sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na vaša pitanja i komentare; ispunjavanje zahteva, komuniciranje sa vama o vašim aktivnostima na sajtu);
B. Izvršenje ugovora u kome ste ugovorna strana (npr., obezbedićemo vam pristup određenim oblastima i karakteristikama Sajta; ispuniti vašu narudžbinu u vezi sa kupovinom ili komercijalnim uslugama ponuđenim na Sajtu, pružite korisničke usluge);
C. Istraživanje sumnje na prevaru, uznemiravanje, fizičke pretnje ili druga kršenja bilo kog zakona, pravila ili uredbe, pravila sajta ili prava trećih lica; ili svakog sumnjivog ponašanja koje smatramo neprikladnim;
D. Poštovanje zakonske obaveze prema kojoj ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. podleže (npr. obelodanjivanja zahtevana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
E. Za potrebe ili u vezi sa pravnim postupkom, uspostavljanje, odbranu ili ostvarivanje zakonskih prava;
F. Slanje oglasa ili materijala za direktnu prodaju ili istraživanje tržišta, sprovođenje analize podataka ili isporuka komercijalnih komunikacija putem elektronskih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira da li su automatizovani (pozivi bez operatera) ili ne (puž). pošta i pozivi sa operaterom), u skladu sa relevantnim zakonskim osnovama;
G. Pružanje vaših ličnih podataka odabranim partnerima za oglašavanje u njihove marketinške svrhe u skladu sa odgovarajućom zakonskom osnovom.
Pružanje ličnih podataka u svrhe opisane u tačkama F i G je takođe dobrovoljno; nepružanje takvih ličnih podataka ili prigovor na relevantnu obradu podataka na odgovarajućim osnovama u vezi sa vašom specifičnom situacijom može sprečiti ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. da šalje reklamne materijale ili materijale za direktnu prodaju ili da sprovodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili pruža komercijalne komunikacije i/ili da vaše lične podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje u njihove marketinške svrhe. I dalje vas možemo kontaktirati u administrativne svrhe kao što je potvrđivanje porudžbine ili zahtevanje vaših daljih zahteva.

4. Primaoci
Vaši lični podaci mogu biti otkriveni, u bliskoj vezi sa gore navedenim svrhama, samo:
• subjektima neophodnim za izvršenje naloga, dostavu paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija sa lista klijenata, analizu podataka i marketinšku podršku, obradu plaćanja kreditnom karticom i pružanje usluga korisnicima, koji obično obrađuju lične podatke u ime ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. kao procesori;
• ovlašćena lica od strane ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. za obradu Ličnih podataka, koji podležu odgovarajućoj zakonskoj obavezi poverljivosti (zaposleni u ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o.);
• službama za sprovođenje zakona i telima javne vlasti kada to zahteva važeći zakon ili u dobroj veri (npr. da se pridržavaju odredaba zakona ili da se pridržavaju zakonskih procedura koje su obezbeđene za ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o.; da zaštite i brane prava ili imovinu ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. i ove stranice ili da deluju u hitnim okolnostima radi zaštite lične bezbednosti korisnika ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o., njegovih stranica ili javnosti);
• poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu sa odgovarajućim zakonskim osnovama.

5. Prenos ličnih podataka u treće zemlje
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. zadržava pravo prenosa ličnih podataka trećim licima, poštujući princip odgovarajućeg nivoa pravne zaštite prava i sloboda korisnika.
Prenos ličnih podataka se vrši samo ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:
• Prenos je neophodan za izvršenje ugovornih obaveza/usluga;
• Prenos je neophodan za sprovođenje predugovornih mera preduzetih po zahtevu klijenta;
• Prenos je neophodan za zaključenje ili izvršenje ugovora zaključenog sa trećim licem u interesu klijenta;
• Prenos je zakonski obavezan na osnovu važnih javnih interesa;
• Prenos je neophodan za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva;
• Prenos je neophodan radi zaštite vitalnih interesa korisnika.

6. Zadržavanje
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. će obrađivati vaše lične podatke samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje ciljeva opisanih u odeljku 2. S obzirom na svrhe opisane u odeljcima 2.F i 2.G, vaši lični podaci će se obrađivati sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obrada. Pored navedenog, ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. će zadržati vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.

7. Vaša prava
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. vas obaveštava da, u skladu sa i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, imate pravo da zahtevate od ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. pristup i ispravku ili brisanje ličnih podataka ili ograničenja obrade u vezi sa vašim ličnim podacima ili da prigovorite relevantnoj aktivnosti obrade, i da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu. Takođe imate pravo da znate primaoce ili kategorije primalaca kojima su vaši lični podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primaocima u trećim zemljama.

8. Veze ka drugim sajtovima
Sajt može sadržati veze ka drugim veb lokacijama koje nisu u vlasništvu, kojima ne upravlja ili ih održava ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. Kada napustite Sajt, trebalo bi da zabeležite i pročitate uslove i politiku privatnosti svake veb lokacije koju posećujete. Takođe bi trebalo da nezavisno procenite autentičnost bilo koje veb lokacije koja se pojavljuje ili tvrdi da je jedna od naših veb lokacija (uključujući one povezane putem e-pošte). Uprkos svim vezama koje mogu postojati na sajtu, osim ako nije drugačije navedeno, mi ne kontrolišemo, ne preporučujemo niti podržavamo, i nismo povezani sa ovim veb lokacijama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili politikom privatnosti. Preuzimanje materijala sa određenih veb lokacija može dovesti do kršenja prava intelektualne svojine ili unošenja virusa u vaš računarski sistem.

9. Zaštita privatnosti dece
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. ozbiljno shvata zaštitu privatnosti dece. Mi upravljamo Sajtom u skladu sa svim važećim zakonima u dole navedenim jurisdikcijama. Ne prikupljamo lične podatke od bilo koje osobe mlađe od šesnaest (16) godina ili, ako je dozvoljeno važećim zakonom, mlađe od trinaest (13). Deca mlađa od šesnaest (16) godina ili, ako je to dozvoljeno važećim zakonom, mlađa od trinaest (13), treba da imaju saglasnost roditelja/staratelja pre nego što daju bilo kakve lične podatke na Sajt. Ako utvrdimo da je korisnik mlađi od ovog uzrasta, nećemo koristiti ili zadržati njegove/njene lične podatke bez saglasnosti njegovog/njenog roditelja/staratelja. Bez takvog pristanka dete možda neće moći da učestvuje u određenim aktivnostima. Roditelj/staratelj može da pregleda, ukloni, izmeni ili odbije dalje prikupljanje ili korišćenje ličnih podataka svog deteta tako što će nas kontaktirati koristeći jednu od opcija navedenih u odeljku „Upravljanje vašim ličnim podacima“ (molimo navedite ime, adresu i adresu e-pošte vašeg deteta ).

10. Bezbednosne prakse
Bezbednost vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke procedure za zaštitu informacija koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode Interneta, ne možemo garantovati da će komunikacija između vas i nas ili informacije sačuvane na Sajtu ili na našim serverima biti potpuno zaštićene od neovlašćenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaše korišćenje Sajta pokazuje da prihvatate ovaj rizik. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju direktnu, specijalnu, indirektnu, posledičnu ili kaznenu štetu ili drugu štetu bilo koje vrste, bilo ugovornu (uključujući osnovni delikt), neugovorno (uključujući nemar) ili na neki drugi način) koje možete pretrpeti kao rezultat bilo kakvog gubitka, neovlašćenog pristupa, zloupotrebe ili izmene bilo koje informacije koju dostavite na Sajt.

11. Merodavno pravo/jurisdikcija
Za sva pitanja u vezi sa Sajtom i/ili ovim Pravilima privatnosti, primenjuje se pravo Republike Srbije (nadležnost koja se primenjuje na ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o.), bez pozivanja na principe međunarodnog privatnog prava. Slažete se da će isključiva nadležnost i mesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka u vezi sa Sajtom i/ili ovim Pravilima privatnosti biti u odgovarajućim sudovima u Republici Srbiji. Ne garantujemo niti impliciramo da su Stranice ili sadržaj/materijali na stranicama prikladni za korištenje izvan Republike Srbije. Informacije koje se nalaze na stranicama koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u Republici Srbiji, a ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Srbije, isključivo ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona.

12. Prenos imovine
U toku našeg poslovanja, možemo prodati ili kupiti imovinu. Ukoliko drugi subjekt stekne ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. ili sva ili suštinski sva naša imovina, lični podaci i nelični podaci koje smo prikupili o korisnicima sajta, mogu se preneti na takvu osobu. Takođe, ako se protiv nas pokrene bilo kakav stečajni ili reorganizacijski postupak, takvi podaci se mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili preneti trećim licima.

13. Klauzula o razdvajanju
Ako bilo koja odredba ove Politike privatnosti bude smatrana ili se proglasi nevažećom, nezakonitom ili neprimenljivom iz bilo kog razloga prema bilo kom zakonu ili javnoj politici, takva odredba se neće primenjivati u meri u kojoj je nevažeća ili nepromenljiva, a ostale odredbe će nastaviti da se primenjuju u potpunosti pravno dejstvo.

14. Promene i ažuriranja naše politike privatnosti
ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o. zadržava pravo da izmeni ili ažurira ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. S vremena na vreme proveravajte da li postoje izmene ili ažuriranja naše Politike privatnosti, koja će biti objavljena ovde i prikazaće ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Politike privatnosti ako dođe do bilo kakvih promena ili ažuriranja.

15. Kontakt informacije
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa stranicama ili ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati na ATRIUM PROPERTY SERVICES d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 165g, Novi Beograd, +381 11/ 220 5810, ili na sledeću e-mail adresu: office@atriumproperties.com

Uslovi korišćenja
Autorska prava
Sav sadržaj objavljen na ovoj veb stranici podleže zaštiti autorskih prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela veb-sajta i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podleže pravnim postupcima.

Politika kolačića
Da bi veb stranica ispravno funkcionisala i da bi mogla da se uređuje kako bismo poboljšali vaše iskustvo pretraživanja, potrebno je da na svom računaru sačuvate minimalnu količinu informacija (kolačića). Više od 90% veb sajtova koristi kolačiće, a prema pravilima Evropske unije oni su u obavezi da traže saglasnost korisnika. Korišćenjem ove veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića, blokiranjem kojih i dalje možete da pretražujete sajt, ali neke njegove funkcije neće biti funkcionalne.

Šta je kolačić?
Kolačić je informacija sačuvana na vašem ličnom računaru u vreme pregledanja veb lokacije koju ste posetili. Kolačići omogućavaju lakše korišćenje jer čuvaju vaša podešavanja za veb lokaciju (jezik ili adresu) i ponovo ih aktiviraju kada ponovo pokrenete veb lokaciju. Na ovaj način informacije se prilagođavaju vašim potrebama i uobičajenim načinima korišćenja.
Od jednostavnih informacija o podešavanjima, kolačići takođe mogu da skladište veliku količinu ličnih podataka (ime, e-mail adresa) za koje morate u potpunosti odobriti pristup. Ako ih niste omogućili, kolačići ne mogu pristupiti datotekama na vašem računaru. Aktivnosti čuvanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim, opciju odobravanja/odbijanja zahteva za čuvanje kolačića, brisanja sačuvanih kolačića i drugih aktivnosti u vezi sa korišćenjem kolačića možete izabrati u podešavanjima odabranog Internet pretraživača.

Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića ne dozvoljavate da se oni čuvaju na vašem računaru. Podešavanja kolačića se mogu konfigurisati i promeniti u izabranom internet pretraživaču i putem linka na dnu ove stranice. Da biste videli podešavanja, izaberite pretraživač koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom)). Ako onemogućite kolačiće, nećete moći da koristite određene funkcije veb lokacija.

Šta su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjaju se sa vašeg ličnog računara u trenutku zatvaranja internet pretraživača u kojem ste pregledali internet stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice čuvaju privremene podatke.

Šta su trajni kolačići?
Trajni ili sačuvani kolačići ostaju na vašem ličnom računaru čak i nakon zatvaranja internet pretraživača. Uz pomoć ovih kolačića, veb lokacije čuvaju podatke kako bi vam olakšale korišćenje. Na primer, veb lokacije koje zahtevaju korisničko ime i lozinku „zapamtiće“ vaš unos, koji će se pojaviti pri svakoj novoj poseti. Trajni kolačići će ostati zabeleženi na vašem računaru danima, mesecima ili godinama.

Šta su kolačići prve strane?
Kolačići prve strane dolaze sa veb lokacije koju pregledate i mogu biti privremeni ili trajni. Na ovaj način veb lokacije čuvaju podatke koji će vam olakšati korišćenje svaki put kada posetite tu veb lokaciju

Šta su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze na vaš računar sa drugih veb lokacija koje se nalaze na veb lokaciji koju gledate. To su, na primer, iskačući oglasi, a kolačići imaju ulogu praćenja veb lokacija u reklamne svrhe.

Da li ova veb lokacija koristi kolačiće?
Da, ova veb lokacija koristi kolačiće kako bi vam pružila jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Koje kolačiće koristi ova veb lokacija?
• Privremene kolačiće (Session cookies) – ovo su kolačići koji će se automatski izbrisati kada zatvorite internet pretraživač koji koristite.
• Trajne kolačiće – to su kolačići koji će ostati „snimani“ u vašem internet pretraživaču dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne i ne uključuju vaše privatne podatke

Da li na veb lokaciji postoje kolačići treće strane?
Postoji nekoliko eksternih servisa koji čuvaju ograničene kolačiće za vas, a ova veb lokacija ih nije postavila. Ograničeni kolačići se koriste za nesmetano korišćenje funkcija koje korisnicima omogućavaju lak pristup sadržaju. Ova stranica vam omogućava merenje posećenosti.

Dodatne informacije o isključivanju kolačića
Postoji nekoliko veb lokacija za onemogućavanje skladištenja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sledećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.iouronlinechoices.eu/

Promenite podešavanja kolačića
Za promenu postavki kolačića kliknite ovde

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?